M57 Ring Nebula by Jim Sofia (2020-09)

Acquired Ottawa Aug 19 2020
SCT8 DS10c-TEC G38 E
15x12sec UVIR cut filter
Topaz Studio- Topaz Studio2